Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2008

Εικόνες καλοκαιρινές από την Λέσβο του 2008

Φωτο από τον Δημήτρη Μπεθάνη
Μήθυμνα, Λέσβος 2008
Σεπτέμβριος 2008