Κυριακή, 31 Αυγούστου 2008

Φωτογραφία τέχνη και δημιουργία.....

Φωτο από τον Δημήτρη Μπεθάνη
Μήθυμνα Αύγουστος 2008

Σάββατο, 30 Αυγούστου 2008

Φωτογραφία τέχνη και δημιουργία....Φωτο από τον Δημήτρη Μπεθάνη
Πέτρα Λέσβου Αύγουστος 2008
Λίγο πριν την δύση από το Πετρί

Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2008

Φωτογραφία τέχνη και δημιουργία.....

Φωτο από τον Δημήτρη Μπεθάνη
Μήθυμνα, Λέσβος Αύγουστος 2008

Τρίτη, 26 Αυγούστου 2008

Φωτογραφία τέχνη και δημιουργία.....


Φωτο από τον Δημήτρη Μπεθάνη
Μήθυμνα Λέσβος Αύγουστος 2008

Τρίτη, 19 Αυγούστου 2008

Φωτογραφία τέχνη και δημιουργία.....

Φωτο από τον Δημήτρη Μπεθάνη
Αύγουστος 2008, Μονή Πεντέλης

Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2008

Φωτογραφία τέχνη και δημιουργία.....

Φωτο από τον Δημήτρη Μπεθάνη
Αύγουστος 2008, Μονή Πεντέλης

Κυριακή, 17 Αυγούστου 2008

Φωτογραφία τέχνη και δημιουργία.....

Φωτο από τον Δημήτρη Μπεθάνη
Αύγουστος 2008
Μονή Πεντέλης

Σάββατο, 16 Αυγούστου 2008

Φωτογραφία τέχνη και δημιουργία.....


Φωτο από τον Δημήτρη Μπεθάνη
Αύγουστος 2008
Μονή Πεντέλης

Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2008

Φωτογραφία τέχνη και δημιουργία.....


Φωτο από τον Δημήτρη Μπεθάνη
Αύγουστος 2008, Μονή Πεντέλης

Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2008

Φωτογραφία τέχνη και δημιουργία.....

Φωτο από τον Δημήτρη Μπεθάνη
Αύγουστος 2008

Τρίτη, 12 Αυγούστου 2008

Φωτογραφία τέχνη και δημιουργία.....

Φωτο από τον Δημήτρη Μπεθάνη
Αύγουστος 2008

Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2008

Φωτογραφία τέχνη και δημιουργία.....


Φωτο από τον Δημήτρη Μπεθάνη
Αύγουστος 2008

Κυριακή, 10 Αυγούστου 2008

Φωτογραφία τέχνη και δημιουργία.....

Φωτο από τον Δημήτρη Μπεθάνη
Αύγουστος 2008

Σάββατο, 9 Αυγούστου 2008

Φωτογραφία τέχνη και δημιουργία.....

Φωτο από τον Δημήτρη Μπεθάνη
Αύγουστος 2008

Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2008

Φωτογραφία τέχνη και δημιουργία.....


Φωτο από τον Δημήτρη Μπεθάνη
Αύγουστος 2008