Τετάρτη, 29 Δεκεμβρίου 2010

Ταξιδεύοντας.....στο μπλε και το γαλάζιο του Βορείου Αιγαίου

Φωτογραφικό οδοιπορικό στο Βόρειο Αιγαίο
Άφιξη στο λιμάνι της Χίου

photos by
Dimitri Bethani
North Aegean sea
Arrival Chios Island
September 2010

Κυριακή, 26 Δεκεμβρίου 2010

Ταξιδεύοντας.....στο μπλε και το γαλάζιο του Βορείου Αιγαίου

Φωτογραφικό οδοιπορικό στο Βόρειο Αιγαίο
Άφιξη στο λιμάνι της Χίου

photos by
Dimitri Bethani
North Aegean sea
Arrival Chios island
September 2010

Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2010

Ταξιδεύοντας.....στο μπλε και το γαλάζιο του Βορείου Αιγαίου

Φωτογραφικό οδοιπορικό στο Βόρειο Αιγαίο
Άφιξη στο Λιμάνι της Χίου
photos by
Dimitri Brthani
North Aegean sea
Arrival Chios island
September 2010

Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου 2010

Ταξιδεύοντας.....στο μπλε και το γαλάζιο του Βορείου Αιγαίου

Φωτογραφικό οδοιπορικό στο Βόρειο Αιγαίο
Άφιξη στο λιμάνι της Χίου
photos by
Dimitri Bethani
North Aegean sea
Arrival Chios island
September 2010

Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010

Ταξιδεύοντας.....στο μπλε και το γαλάζιο του Βορείου Αιγαίου

Φωτογραφικό οδοιπορικό στο Βόρειο Αιγαίο
Άφιξη στο λιμάνι της Χίου

photos by
Dimitri Bethani
North Aegean sea
Arrival Chios island
September 2010

Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2010

Ταξιδεύοντας.....στο μπλε και το γαλάζιο του Βορείου Αιγαίου

Φωτογραφικό οδοιπορικό στο Βόρειο Αιγαίο
Άφιξη στο λιμάνι της Χίου
photos by
Dimitri Bethani
North Aegean sea
Arrival Chios island
September 2010

Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2010

Ταξιδεύοντας.....στο μπλε και το γαλάζιο του Βορείου Αιγαίου

Φωτογραφικό οδοιπορικό στο Βόρειο Αιγαίο
Άφιξη στο Λιμάνι της Χίου
photos by
Dimitri Bethani
North Aegean sea
Arrival Chios island
September 2010

Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2010

Ταξιδεύοντας.....στο μπλε και το γαλάζιο του Βορείου Αιγαίου

Φωτογραφικό οδοιπορικό στο Βόρειο Αιγαίο
Άφιξη στο λιμάνι της Χίου

photos by
Dimitri Bethani
North Aegean sea
Arrival Chios island
September 2010

Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2010

Ταξιδεύοντας.....στο μπλε και το γαλάζιο του Βορείου Αιγαίου

Φωτογραφικό οδοιπορικό στο Βόρειο Αιγαίο
Άφιξη στο λιμάνι της Χίου
photos by
Dimitri Bethani
North Aegean sea
Arrival Chios island
September 2010

Σάββατο, 11 Δεκεμβρίου 2010

Ταξιδεύοντας.....στο μπλε και το γαλάζιο του Βορείου Αιγαίου

Φωτογραφικό οδοιπορικό στο Βόρειο Αιγαίο
Άφιξη στο λιμάνι της Χίου
photos by
Dimitri Bethani
North Aegean sea
Chios island
September 2010

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2010

Ταξιδεύοντας.....στο μπλε και το γαλάζιο του Βορείου Αιγαίου

Φωτογραφικό οδοιπορικό στο Βόρειο Αιγαίο
Άφιξη στο λιμάνι της Χίου
photos by
Dimitri Bethani
North Aegean sea
Chios island - arrival Chios port
September 2010

Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2010

Ταξιδεύοντας.....στο μπλε και το γαλάζιο του Βορείου Αιγαίου

Φωτογραφικό οδοιπορικό στο Βόρειο Αιγαίο
Άφιξη στο λιμάνι της Χίου

photos by
Dimitri Bethani
North Aegean sea
Arrival Chios island
September 2010