Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2010

Ταξιδεύοντας.....στην Αττική Γη

Φωτογραφικό οδοιπορικό στην Αττική
Πρωινός φωτογραφικός περίπατος στην Αθήνα του 2010


photos by
Dimitris Bethanis
Athens May 2010

Τρίτη, 29 Ιουνίου 2010

Ταξιδεύοντας.....στην Αττική Γη

Φωτογραφικό οδοιπορικό στην Αττική Γη
Πρωινός περίπατος στην Αθήνα του 2010


photos by
Dimitris Bethanis
Athens May 2010

Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2010

Ταξιδεύοντας.....στην Αττική Γη

Φωτογραφικό οδοιπορικό στην Αττική
Πρωινός φωτογραφικός περίπατος στην Αθήνα του 2010

photos by
Dimitris Bethanis
Athens May 2010

Κυριακή, 27 Ιουνίου 2010

Ταξιδεύοντας.....στην Αττική Γη

Φωτογραφικό οδοιπορικό στην Αττική Γη
Φωτογραφικός περίπατος στην Αθήνα του 2010

photos by
Dimitris Bethanis
Athens May 2010

Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2010

Ταξιδεύοντας.....στην Αττική Γη

Φωτογραφικό οδοιπορικό στην Αττική
Αθήνα Μάης 2010


photos by
Dimitris Bethanis
Athens May 2010

Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2010

Ταξιδεύοντας.....στην Αττική Γη

Φωτογραφικό οδοιπορικό στην Αττική
Πρωινό στην Αθήνα του 2010

photos by
Dimitris Bethanis
Athens Streets
May 2010

Ghostship - Proximo (JJDD REMIX) by Jump Jump Dance Dance

Ghostship - Proximo (JJDD REMIX) by Jump Jump Dance Dance

Καλημέρα

Καλό πρωινό

Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2010

Ταξιδεύοντας.....στην Αττική Γη

Φωτογραφικό οδοιπορικό στην Αττική
Αθήνα Μάης 2010 στην πιο όμορφη
γειτονιά της Αθήνας


photos by
Dimitris Bethanis
Athens May 2010

Τρίτη, 22 Ιουνίου 2010

Ταξιδεύοντας.....στην Αττική Γη

Φωτογραφικό οδοιπορικό στην Αττική Γη
Πρωινό στην Αθήνα του 2010


photos by
Dimitris Bethanis
Athens May 2010

Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2010

Ταξιδεύοντας.....στην Αττική Γη

Φωτογραφικό οδοιπορικό στην Αττική Γη
Πρωινό στην Αθήνα του 2010

photos by
Dimitris Bethanis
Athens May 2010

Κυριακή, 20 Ιουνίου 2010

Ταξιδεύοντας.....στην Αττική Γη

Φωτογραφικό οδοιπορικό στην Αττική Γη
Πρωινό στην Αθήνα του 2010


photos by
Dimitris Bethanis
Athens May 2010

Σάββατο, 19 Ιουνίου 2010

Ταξιδεύοντας.....στην Αττική Γη

Φωτογραφικό οδοιπορικό στην Αττική
Πρωινό στην Αθήνα 2010

photos by
Dimitris Bethanis
Athens May 2010