Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2009

ταξιδεύοντας στον Πλανήτη Λέσβος.....

Εικόνες καλοκαιρινές
από την Τσιχράντα την μοναδική


photos from Dimitrios Bethanis
Tsixranta Lesvos Island Greece
September 2008

Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2009

ταξιδεύοντας στον Πλανήτη Λέσβος.....

Εικόνες καλοκαιρινές
Στην Τσιχράντα την μοναδική

photos from Dimitrios Bethanis
Tsixranta Lesvos Island Greece
September 2008

Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2009

ταξιδεύοντας στον Πλανήτη Λέσβος.....

Εικόνες του καλοκαιριού
από την Τσιχράντα την μοναδικήphotos from Dimitrios Bethanis
Tsixranta Lesvos Island Greece
September 2008

Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2009

ταξιδεύοντας στον Πλανήτη Λέσβος....

Πρωινό στην Τσιχράντα
την μοναδική
Ο Μόλυβος από την Τσιχράνταphotos from Dimitrios Bethanis
Tsixranta Lesvos Island Greece
September 2008

Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2009

ταξιδεύοντας στον Πλανήτη Λέσβος.....

Εικόνες καλοκαιρινές
από την Τσιχράντα την μοναδική

photos from Dimitrios Bethanis
Tsixranta Lesvos Islannd Greece
September 2008

Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2009

ταξιδεύοντας στον Πλανήτη Λέσβος.....

Εικόνες καλοκαιρινές
από την Τσιχράντα την μοναδική


photos from Dimitrios Bethanis
Tsixranta Lesvos Island Greece
September 2008

Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2009

ταξιδεύοντας στον Πλανήτη Λέσβος.....

Εικόνες καλοκαιρινές
από την Τσιχράντα την μοναδική


photos from Dimitrios Bethanis
Tsixranta Lesvos Island Greece
September 2008

Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2009

ταξιδεύοντας στον Πλανήτη Λέσβος.....

Εικόνες του καλοκαιριού
από την Τσιχράντα την μοναδική


photos from Dimitrios Bethanis
Tsixranta Lesvos Island Greece
September 2008

Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2009

ταξιδεύοντας στον Πλανήτη Λέσβος.....

Εικόνες καλοκαιρινές
από την Τσιχράντα την μοναδική


photos from Dimitrios Bethanis
Tsixranta Lesvos Island Greece
September 2008

Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2009

Ταξιδεύοντας στον Πλανήτη Λέσβος.....

Εικόνες του καλοκαιριού από την πανέμορφη
και μοναδική παραλία της Τσιχράντα


photos from Dimitrios Bethanis
Tsixranta Lesvos Island Greece
September 2008

Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2009

ταξιδεύοντας στον Πλανήτη Λέσβος.....

Εικόνες του καλοκαιριού
από την Τσιχράντα την μοναδικήΟ Μόλυβοςphotos from Dimitrios Bethanis
Tsixranta Lesvos Island Greece
September 2008