Κυριακή, 30 Μαΐου 2010

Ταξιδεύοντας.....στην Αττική Γη

Φωτογραφικό οδοιπορικό στην Αθήνα
Μάης του 2010






photos by
Dimitris bethanis
Athens May 2010

Σάββατο, 29 Μαΐου 2010

Ταξιδεύοντας.....στην Αττική Γη

Φωτογραφικό οδοιπορικό στην Αθήνα
Πρωινό στην Αθήνα του 2010






photos by
Dimitris Bethanis
Athens May 2010

Παρασκευή, 28 Μαΐου 2010

Ταξιδεύοντας..... στην Αττική Γη

Φωτογραφικό οδοιπορικό στην Αθήνα
πρωινός φωτογραφικός περίπατος
στην Αθήνα του 2010







photos by
Dimitris Bethanis
Athens May 2010

Πέμπτη, 27 Μαΐου 2010

Ταξιδεύοντας.....στην Αττική Γη

Φωτογραφικό σεργιάνι στην Αθήνα
πρωινό Κυριακής στην Αθήνα του 2010






Photos by
Dimitris Bethanis
Athens May 2010

Τρίτη, 25 Μαΐου 2010

Ταξιδεύοντας.....στην Αττική Γη

Φωτογραφικό οδοιπορικό
στην Αθήνα του 2010







photos by
Dimitris Bethanis
Athens May 2010

Δευτέρα, 24 Μαΐου 2010

Ταξιδεύοντας.....στην Αττική Γη

Φωτογραφικό οδοιπορικό
στην Αθήνα του 2010





photos by
Dimitris Bethanis
Athens 2010

Κυριακή, 23 Μαΐου 2010

Ταξιδεύοντας.....στην Αττική Γη

Φωτογραφικό οδοιπορικό στην Αθήνα
Πρωινό στην Αθήνα του 2010




photos by
Dimitris Bethanis
Athens May 2010

Σάββατο, 22 Μαΐου 2010

Ταξιδεύοντας.....στην Αττική Γη

Φωτογραφικό οδοιπορικό στην Αθήνα του 2010







photos by
Dimitris Bethanis
Athens 2010

Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010

Πέμπτη, 20 Μαΐου 2010

Ταξιδεύοντας.....στην Αττική Γη

Αττική 2010
Αθήνα Μάης 2010






photos by
Dimitris Bethanis
Athens May 2010