Σάββατο, 31 Μαΐου 2008

Παρασκευή, 30 Μαΐου 2008

Πέμπτη, 29 Μαΐου 2008

Τετάρτη, 28 Μαΐου 2008

Τρίτη, 27 Μαΐου 2008

Δευτέρα, 26 Μαΐου 2008

Σύγχρονη τέχνη και δημιουργία.....


Φωτο από τον Δημήτρη Μπεθάνη
Αθήνα Μάιος 2008

Κυριακή, 25 Μαΐου 2008

Σύγχρονη τέχνη και δημιουργία.....

Φωτο από τον Δημήτρη Μπεθάνη
Αθήνα Μάιος 2008

Σάββατο, 24 Μαΐου 2008

Σύγχρονη τέχνη και δημιουργία.....

Φωτο από τον Δημήτρη Μπεθάνη
Αθήνα Μάιος 2008

Παρασκευή, 23 Μαΐου 2008

Σύγχρονη τέχνη και δημιουργία.....
Φωτο από τον Δημήτρη Μπεθάνη
Αθήνα Μάιος 2008

Πέμπτη, 22 Μαΐου 2008

Σύγχρονη τέχνη και δημιουργία.....

Φωτο από τον Δημήτρη Μπεθάνη
Αθήνα Μάιος 2008

Τετάρτη, 21 Μαΐου 2008

Τρίτη, 20 Μαΐου 2008

Δευτέρα, 19 Μαΐου 2008

Κυριακή, 18 Μαΐου 2008

Σάββατο, 17 Μαΐου 2008

Παρασκευή, 16 Μαΐου 2008

Πέμπτη, 15 Μαΐου 2008

Τετάρτη, 14 Μαΐου 2008

Σύγχρονη τέχνη και δημιουργία.....
Φωτο από τον Δημήτρη Μπεθάνη
Αθήνα Μάιος 2008

Τρίτη, 13 Μαΐου 2008

Δευτέρα, 12 Μαΐου 2008

Σύγχρονη τέχνη και δημιουργία.....
Φώτο από τον Δημήτρη Μπεθάνη
Αθήνα λίγο μετά τις 9